Skip to main content
News

There can only be one landing

By 22nd March 2018April 2nd, 2020No Comments
Nyheter

Det kan bara vara en landning

By 22nd March 2018October 4th, 2018No Comments
News

仅有的着陆之感

By 22nd March 2018November 6th, 2018No Comments

 j

BigAirBag® reveals Great Britain’s Winter Olympic secret weapon

Take a look at this snowboarder as he flies through the air, touching down on Team GB’s Park & Pipe BigAirBag® LANDING, their secret weapon for freestyle training ahead of the Winter Olympics.

Even with an airbag between you and the slope, it still takes nerves of steel. You might have seen something similar before however, this set-up is in a completely different league of its own. The LANDING bag has been specifically designed to adopt the contour of the mountain, running smoothly down the natural slope. It is undeniably impressive, adjustable and fully customizable using highly advanced fabrics from Germany. Based on several rider’s reactions, clearly an outright must-have for any extreme sports facility. A consequence-free limit pushing extravaganza, where any trick that could be imagined, can be attempted.

j

j

Martin Söderström 

We have seen Martin Söderström playing around in the Dome Adrenaline Zone in Sweden broadcasting some awesome tricks using the BigAirBag® LANDING. Martin Sörderström is currently a Red Bull Athlete and freestyle mountain bike extraordinaire.

 “These airbags are insane. You think it’s going to absorb you, but then you just land and ride away. Maybe we can have these airbags as landings at competitions in the future, so we don’t have to break our bones!” – Martin, Red Bull Athlete

j

j

Throwing triples like its nothing”

 The GB Park & Ride team were practising on the BigAirBag® LANDING during training hours before the Olympics. It allowed them to push their limits and discover new realms of possibilities in order to shine bright when it matters. December has seen the installation of the largest BigAirBag® ever made. Located on the Italian slopes of Livigno, the extensive BigAirBag® is laid below an Olympic size jump, in prime position for athletes to grab some airtime before landing safely on the airbag. An increased throughput and reduced chance of injury. It offers national teams and Olympic programs an ideal training platform.

It did not take the riders of Team GB long to familiarise with the set-up, some were even throwing triples like it is nothing.The British head snowboard coach Hamish McKnight has been extremely positive.

As coaches, we try and keep it simple, the BigAirBag® lets us do this. The riders have to do the work; it is them that need to figure it out.”Hamish Mcknight, British Snowboard Coach

As a result of BigAirBag’s construction the team can focus on different aspects of freestyle ski or snowboard. Jamie Nichollshas been looking into uncharted territory with backside 1620s, while Aimee Fuller is refining her signature double backflip. Katie Ormerod, aware that her grab was the missing piece in her big air game, has been working on improving her “cab 9” (Switch front side spin) and is noticeably pleased with the results.

j

j

Multiple Extreme Sports

After more than one year of development and athlete testing BigAirBag® proudly unveils the LANDING bag. Multiple air valves allow for precise and independent adjustment of the firmness of both the upper and lower airbag chambers depending on preference and training targets. The highly advanced Topsheet material allows you to land and ride away even with sharp ski edges allowing for multiple extreme sports to be practiced. See Richard Ferteffortlessly performing his stylish backflip on a BMX:

 Watch his video on Vimeo: jjj [icon color=”Accent-Color” icon_size=”” image=”fa-vimeo-square”]

Feeling

The feeling of heading towards a huge kicker, flying through the air, trying your first 360, but nevertheless knowing you will arrive safely on the surface and even ride away. That is what makes this BigAirBag® so incredibly special.  Most definitely we can say:

 

“There can only be one landing!” – Jamie Nicholls, Athlete

 

 

References:

Red bull

On Board Mag

Newsletter2Go

 

 

 j

BigAirBag® avslöjar Storbritanniens hemliga vapen inför vinter OS

Ta en titt på denna snowboard åkaren medans han flyger igenom luften, landar på Team GB´s Park & Pipe BigAirBag LANDING, deras hemliga vapen inom Freestyle-träning inför vinter OS.

Även med en BigAirBag mellan dig och backen, krävs det fortfarande nerver av stål. Du kanske har sett någonting liknande förut, men den här anläggningen är i sin helt egna liga. Landningskudden har blivit specifikt designad för att matcha konturen utav berget, den sträcker sig mjukt nedför den naturliga backen. Den är oemotsägligt imponerande, justerbar och helt anpassbar eftersom att den använder sig utav hög avancerade tyger från Tyskland. Baserat på ett antal åkares reaktioner, är detta helt klart ett direkt måste för en extrem sports anläggning. Ett fantastiskt konsekvens fritt sätt att tänja på sina gränser, där alla trick som kan föreställas, kan testas.

j

j

Martin Söderström 

Vi har sett Martin Söderström leka runt på The Dome Adrenaline Zone i Sverige och utföra några otroliga tricks med hjälp utav en BigAirBag LANDING. Martin Söderström är i nuläget en Red Bull Atlet och en professionell mountain bike freestyler.

”Dem här landningskuddarna är sinnessjuka. Man tror att den kommer att absorbera dig, men man bara landar och åker vidare. Kanske vi kan använda dessa landningskuddar att landa på vid tävlingar i framtiden så att vi inte behöver bryta våra ben!” – Martin, Red Bull Athlete

j

j

”Slänger tripplar som att det vore ingenting alls”

Storbritanniens Park & Ride team tränade på en BigAirBag LANDING under träningarna innan OS. Det tillät dem att tänja på sina gränser och upptäcka nya världar av möjligheter för att kunna glänsa när det gäller som mest. I december skedde installationen utav den största BigAirBag någonsin skapad. Belägen i de Italienska backarna i Livigno, den mäktige luftkudden ligger under ett OS hopp, i utmärkt position för atleter att flyga fram och sedan landa tryggt i luftkudden. Ett höjt flöde och en minskad chans för skador. Den erbjuder landslag och olympiska program en idealisk tränings plattform.

Det tog inte lång tid för åkarna från Team GB att lära känna anläggningen, några slängde till och med tripplar som om det vore ingenting alls. Den brittiske huvud snowboard coachen Hamish McKnight har varit extremt positiv.

”Som coacher, försöker vi hålla det simpelt, vår BigAirBag låter oss göra det. Åkarna måste göra jobbet; Det är dem som måste lösa det.”– Hamish McKnight, Brittiskt Snowboard Coach

Som ett resultat utav BigAirBags konstruktion kan laget fokusera på olika aspekter av freestyle skidor eller snowboard. Jamie Nicholls har jobbat på outforskat område med backside 1620s, medans Aimee Fuller finslipar sin signatur dubbel bakåt volt. Katie Ormerod, medveten om att det var hennes grab som var den saknande delen i hennes Big Air game, har jobbat på att förbättra sin ”cab 9” (Switch front side spin) och är märkbart nöjd med resultaten.

j

j

Flera olika extrem sporter

Efter mer än ett år utav utveckling och atlet testning, avslöjar BigAirBag stolt ”The LANDING bag”. Flera olika luft ventiler tillåter exakt och självständig justering utav hårdheten på luftkuddens både övre och undre kammare beroende på benägenheten och målet med träningen. Det hög avancerade ytskikts materialet låter dig landa och åka vidare även med vassa skid kanter och tillåter flera olika extrem sporter att bli tränade. Se Richard Fert ansträngning utföra sin eleganta bakåt volt på en BMX:

Se hans video på Vimeo: jjj [icon color=”Accent-Color” icon_size=”” image=”fa-vimeo-square”]

Känsla

Känslan att åka emot en gigantiskt kicker, flyga igenom luften, prova din första 360, men ändå veta att du kommer komma fram säkert på marken och till och med åka iväg. Det är vad som gör denna BigAirBag så otroligt speciell. Vi kan helt klart säga:

”Det kan bara vara en landning!”– Jamie Nicholls, Atlet

 

 

Referenser:

Red bull

On Board Mag

Newsletter2Go

 

 

 j

BigAirBag® 揭晓英国滑雪代表队的秘密武器

看看这些来自英国Park&Pipe自由单板滑雪队的体育健将们,他们在空中完成完美技巧,然后着陆在BigAirBag 专业定制的安全着陆气垫上。整个过程冒险而刺激,他们是在为了冬奥会做准备练习,而这个练习的秘密武器就是BigAirBag®的着陆安全气囊。

尽管滑雪者和斜坡之间有个安全气垫,但是观看的时候还是会让你心跳加快。你可能在某种场合看到过诸如此类的安全气垫,但是这个特别为英国队设计的滑雪气垫与众不同。这款BigAirBag的安全着落气垫,在设计上着重于气垫整体与雪山山峰贴合度,完美呈现自然滑坡,采用精良德国材料,可根据滑坡情况和滑雪者要求实时定制 从滑雪者们使用反馈可以看出,对于任何一种极限运动来说,安全气垫是训练的必备器材。空中翻越、技巧训练,无限制零风险的气垫触发你前所未有的兴奋点。

j

j

Martin Söderström 

我们在瑞典的时候,在Dome Adrenaline Zone 看过Martin Sörderström 在BigAirBag上的特技表演。Martin Sörderström  现在是一名Red Bull 运动员和自由山地车越野家。

 “这些安全气垫这是太牛了!你认为你肯定会陷进去,但是真正着陆到气垫上的时候却可以轻松继续前行。我们考虑在今后的比赛中用这些着陆气垫床来保护我们避免骨折的风险!Red Bull 运动员,Martin

j

j

开挂式技巧练习”

英国Park & Ride自由滑雪队用BigAirBag提供的滑雪安全着陆气垫来进行奥运会前的准备练习。有了气垫的保护,运动员们可以突破极限,无限寻求可能,刻苦训练为最后时刻的闪耀,可谓是“台上十分钟,台下十年功”。 去年12月份的时候,史上最大的BigAirBag安全气垫床在意大利的Livigno 斜坡上完成安装。BigAirBag 的气囊和雪山坡完美结合,镶嵌在最佳着陆点,为滑雪运动员在安全着陆之前,提供充足的空中时间。提高效率,降低受伤几率。我们为国家奥林匹克对提供理想的训练平台。

英国首席单板滑雪教练Hamish McKnight 对于BigAirBag的产品持有很高的评价 – “ 我的团队没用上多长时间就已经完全熟悉了安全气囊的布局,几个运动员甚至已经可以像开挂似的练习新技巧“

作为教练,我们尽量把训练过程简单化,BigAirBag提供了给我们了这个平台。滑雪者应该在训练中自己悟出适合自己的技巧“ – 英国首席单板滑雪教练Hamish McKnight

多亏了BigAirBag的构造,团队才能致力于单板滑雪和自由滑雪的不同方面。Jamie Nicholls在练习无人问津的空中1620转体、Aimee Fuller 尝试着打造个人代表动作两周腾空翻、Katie Ormerod在比赛中认识到了抓板的不足,刻苦练习Cab9,结果令她和满意。

j

j

多重极限运动

经过一年多的开发和运动员测试,BigAirBag 揭晓这个着陆气垫床。多个充气源给上层和下层的气囊提供完美充实层,精良先进的覆面材料支持点着陆,甚至在尖锐的滑雪平面,参与者都可以无障碍滑跃出去。点击这里可以看到Richard Fert 精彩的自由越野摩托车技巧表演:

 点击这里看完整视频: jjj [icon color=”Accent-Color” icon_size=”” image=”fa-vimeo-square”]

触觉

BigAirBag® 给你一种安全放心的感觉,无论在什么情况下 – 成为焦点,在空中旋转,尝试着第一次的360转体,你都能安全着陆,这就是BigAirBag®的独特之处。因此,我们可以骄傲地说:

 

这是仅有的着陆之感!– 运动员,Jamie Nicholls

 

 

References:

Red bull

On Board Mag

Newsletter2Go