Corporate Identity

Ladda ned logotyper och riktlinjer för vårt märke

Färgpalett

CMYK
0% 0% 100% 0%
RGB
253 255 0
HEX
#ffff00
CMYK
50% 50% 50% 100%
RGB
0 0 0
HEX
#000000
CMYK
0% 0% 0% 0%
RGB
255 255 255
HEX
#ffffff

Skriva varumärket

Rätt: BigAirBag®
Glöm inte bort det upphöjda ®-märket

Fel: Bigairbag, BIGAIRBAG, bigairbag.

Behövs hjälp?

Skicka din fråga till info@bigairbag.com eller ring oss: +31 646 130 720.