Bedriftsidentitet

Last ned logoer og retningslinjer for vårt merke

Fargepalett

CMYK
0% 0% 100% 0%
RGB
253 255 0
HEX
#ffff00
CMYK
50% 50% 50% 100%
RGB
0 0 0
HEX
#000000
CMYK
0% 0% 0% 0%
RGB
255 255 255
HEX
#ffffff

Skrivemåte for merkevaren

Riktig: BigAirBag®
Husk også ® -merket i opphevet.

Feil: Bigairbag, BIGAIRBAG, bigairbag.

Trenger hjelp?

Send ditt spørsmål til info@bigairbag.com eller ring oss: +31 646 130 720.